Biolog er tidsskriftet for Norsk Biologforening - BIO.

Biolog utkommer fire ganger i året. Biolog inneholder blant annet faglige artikler om forskning, skolespørsmål og forvaltning. Biolog har som et av sine mål å holde biologer og andre faglig oppdatert om viktige og aktuelle spørsmål.

Redaksjonenen
Torborg Galteland (redaktør)
Kirsten Borse Haraldsen
Klaus Høiland
Dag Klaveness
Thore Lie
Elina Melteig
Harald Mjones
Ivar Mysterud
Inger Nordal
Jørgen Stenersen