Kartlegging av naturtyper etter  Natur i Norge (NiN)Den pågående naturkrisen forutsetter god geografisk kunnskap om naturen. Vi trenger med andre ord kunnskap om hvor vi står i fare for å miste hva. Et kart med naturtyper, et naturtypekart, kan gi oss informasjon om hva slags type natur vi har på et gitt sted i det øyeblikket kartet lages. Naturtypekart representerer dermed et verktøy som forvaltningen og andre kan bruke når de skal ta viktige beslutninger om hvordan vi skal benytte eller ta vare på naturen vi har rundt oss.

Anders Bryn (NHM, UiO / NIBIO)
Peter Horvath (NHM, UiO)
Adam E. Naas (NHM, UiO)
Ingrid V. Tjessem (NHM, UiO)

Se artikkelen her