Torsdag 30. november klokka 18:00 åpner vi dørene til TVERROLOGEN. Det blir PUB i RF-kjelleren på Blindern og SAMTALER med professor og evolusjonsbiolog Markus Lindholm og evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby

 

Tverrologen er en uformell og undersøkende «kjøkkenbordsamtale» mellom kunnskapsrike mennesker med ulike perspektiver. Denne gangen vil vi snakke om hvorvidt religion påvirker menneskers (kulturelle og biologiske) evolusjon og hvordan vår evolusjonshistorie har predisponert oss for spirituelle og religiøse sentimenter.
Gjestene rundt dette bordet er professor og evolusjonsbiolog Markus Lindholm og evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby. Fra før sivilisasjonens oppstandelse har religion og spiritualitet vært verktøy for menneskers forståelse av verden og for samhandling. Kan religion ha hatt en viss innflytelse på evolusjonen av det moderne mennesket? Er der en sammenheng mellom religion og sivilisasjon? Og, gitt utbredelsen og bestandigheten til religion på tvers av menneskesamfunn, kan det tenkes at vi mennesker er naturlig predisponerte for religion/spiritualitet? I så fall, hvor kommer denne predisposisjonen fra? Hvilke forankringer har religion og spiritualitet i den mer «primitive» menneskenaturen?Med tanke på at religion har vært en betydelig del av menneskets eksistens over så lang tid, hva skjer når mennesker i sekulære samfunn fraskriver seg religion?Tverrologen forsøker å finne svar torsdag 30. november kl 19 i RF-kjelleren på Blindern. Dørene (og baren) åpner kl 18 og samtalen starter kl 19. Vel møtt for en god samtale!

Dørene åpner kl 18 og samtalen starter kl 19.

Tverrologen er en uformell og undersøkende «kjøkkenbordsamtale» mellom kunnskapsrike mennesker fra ulike fagfelt. Åsta Dale leder samtalene.

Vel møtt for en god samtale!

Inngang er gratis.
Vel møtt!