BIOkoferansen 2010
Blåmandag for biomangfoldet?

 

BIOkonferansen 2010Norge har forpliktet seg til å stanse tap av biologisk mangfold innen utgangen av 2010. I år er det også det internasjonale året for biomangfold og vi har nylig fått en ny naturmangfoldlov. Det er grunnen til at vi på denne konferansen har satt søkelys på biomangfold og flere av de elementene som truer. - Forsuring av havet, bier som forsvinner, arealer som blir borte. Konferansen holdes fredag 5. november 2010.

 Tid og sted: Fredag 5. november, kl 09-16 i Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5, Universitetet i Oslo.
Pris: Konferansen koster kr 300,- (200.- for medlemmer og 50,- for studenter, begrenset med studentplasser). Prisen inkluderer lunsj og kaffe i pausene.
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO.
Konferansen er denne gang et samarbeid med realfagsbiblioteket ved UiO og vil være en del av deres satsing på ”science debate og realfag i norsk offentlighet” som er støttet av Fritt ord:
http://www.facebook.com/pages/Det-nye-realfagsbiblioteket-i-Vilhelm-Bjerknes-hus/114911458561913

Streaming: Alle foredragene vil bli Streamet og man kan følge foredragene i sanntid på på internett. Vi håper mange skoler vil benytte anledingen til å se foredragene online.

09:00    - 09:30        Registrering, med kaffe og frukt  
09:30    - 09:40        Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen  
09:40    - 10:10        Om biedød og dens konsekvenser. Anders Nielsen
10:10    - 10:40        Havet forsures. John Arthur Berge/Ketil Hylland
10:40    - 11:10        Endret nitrogenkrepsløp endrer norsk natur. Dag O. Hessen

11:10    - 11:40        Kaffe/frukt

11.40    - 11.50        Naturvernlovverket 100 år. Bredo Berntsen
11:50    - 12:10        Arealene: En endelig og sårbar ressurs. Sigmund Hågvar
12:10    - 12:40        Biomangfold i tareskog. Stein Fredriksen
12:40    - 13:10        International Barcode of Life. Jan T. Lifjeld

13:10    - 14:10        Lunsj

14:10    - 14:40        Rødlister og svartelister. Kristina Bjureke
14:40    - 15:10        Mikrobiologisk mangfold. Kamran Shalchian-Tabrizi
15:10    - 15:40        Oppsummering. Rune Aanderaa
15:40    - 16:10        Mingling, prisutdeling og musserende i foajeen 

Etter konferansen og utover vil det bli fingermat og hygge i lokalene i Vilhelm Bjernes hus. Meld deg på kostnadsfiritt også til denne delen. Avsluttes ca kl 18.