Biolog trykker populærvitenskapelige artikler, kronikker, diskusjonsinnlegg og små notiser innen alle biologiske disipliner, inkludert aktuelle saker angående undervisning og formidling. Artiklene skrives på norsk og bør være forståelige for personer med litt biologisk bakgrunn. Unngå utstrakt bruk av fremmedord og vanskelige faguttrykk, hvis de ikke blir forklart. En artikkel bør normalt ikke overskride 6 trykte sider, det vil si  3000 - 3700 ord pluss tabeller og figurer.

Manus sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Manus består av følgende deler: 1. Overskrift; 2. Forfatterens navn og adresse; 3. Ingress; 4. Selve artikkelen med mellom­titler; 5. Litteraturliste; 6. Tabeller; 7. Tekst til illustrasjonene.

Ingress. Artikkelen bør ha en ingress som fanger leserens oppmerksomhet og inneholde noen hovedpunkter. Ingressen bør ikke ha mer enn 60 ord. Unngå forkortelser og kjemiske formeler her.

Mellomtitler bør brukes for å markere større avsnitt i teksten.

Litteraturlisten bør gjøres så kort som mulig, og helst bare inneholde spesielt sentrale og viktige referanser, som gir videre innpass i fagområdet. Benytt nedenforstående mal. Navn på tidsskrifter forkortes etter internasjonal standard. Se mal og eksempler nederst.

Fot­noter bør unngås eller begrenses til et minimum.

Illustrasjoner. Fotografier sendes som filer på jpg-format. Unngå å sette tekst i selve fotofilene. Dette gjøres best i vår redaksjon. Hvis illustrasjonene ligger i selve selve word­dokumentet, må vi ha dem som egne filer i tillegg. Bildet og bildeteksten skal kunne leses uavhengig av brødteksten. Tegninger og diagrammer må ha tilstrekkelig strektykkelse til å tåle forminskelse. De kan leveres som pdf- eller EPS-filer eller et annet format som egner seg (ikke jpg).Illustrasjoner fra bøker og artikler, må klareres med fotograf/tegner før trykking. Illustratørens navn og hvor den er hentet fra, må oppgis.

Dobbeltpublisering. Artikler i Biolog skal ikke være publisert tidligere. I sjeldne tilfeller gjøres det unntak. Diskuter dette i så fall med redaksjonen.

Honorar. Vi kan dessverre ikke betale honorar for bidrag. Vi lager heller ikke særtrykk, men vi sender deg gjerne en pdf-fil med artikkelen og noen ekstra eksemplarer av bladet.

Er det noe du lurer på, kan du kontakte BIO på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92689795.

---------------------------------

Mal for litteraturliste i Biolog:

Artikkel i tidsskrift:
Gauslaa, Y. & Ohlson, M. 1997. Et historisk perspektiv på kontinuitet og forekomst av epifyttiske laver i norske skoger. Blyttia 54, 15-27.

Bøker:
Hågvar, E.B. 2000. Det zoologiske mangfoldet. 3.utg. 384 s. Universitetsforlaget, Oslo.

Kapittel i bok:
Angel, M.V. 1994. Spatial distribution of marine organisms.
Pp. 59-109 in Edwards, P.J., May, R.M. & Webb, N.R. (eds.) Large-scale ecology and conservation biology. Blackwell, Oxford.

 

Rettningslinjer for forfattere

Biolog trykker populærvitenskapelige artikler, kronikker, diskusjonsinnlegg og små notiser innen alle biologiske disipliner, inkludert aktuelle saker angående undervisning og formidling. Artiklene skrives på norsk og bør være forståelige for personer med litt biologisk bakgrunn. Unngå utstrakt bruk av fremmedord og vanskelige faguttrykk, hvis de ikke blir forklart. En artikkel bør normalt ikke overskride 6 trykte sider, det vil si 3000 - 3700 ord pluss tabeller og figurer.

Manus sendes på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller hvis nødvendig på en måte som avtels med redaksjonen. Manus består av følgende deler: 1. Overskrift; 2. Forfatterens navn og adresse; 3. Ingress; 4. Selve artikkelen med mellom­titler; 5. Eventuell takk til medarbeidere; 6. Litteraturliste; 7. Tabeller; 8. Tekst til illustrasjonene.

Ingress. Artikkelen bør ha en ingress som fanger leserens oppmerksomhet og som oppsummere hovedpunktene i artikkelen. Ingressen bør ikke ha mer enn 20 ord. Unngå forkortelser og kjemiske formeler her.

Mellomtitler bør brukes for å markere større avsnitt i teksten.

Litteraturlisten bør gjøres så kort som mulig, og helst bare inneholde spesielt sentrale og viktige referanser, som gir videre innpass i fagområdet. Benytt nedenforstående mal. Navn på tidsskrifter forkortes etter internasjonal standard..

Artikkel i tidsskrift:

Gauslaa, Y. & Ohlson, M. 1997. Et historisk perspektiv på kontinuitet og forekomst av epifyttiske laver i norske skoger. Blyttia 54, 15-27.

Bøker:

Hågvar, E.B. 1998. Det zoologiske mangfoldet. 2.utg. 384 s. Universitetsforlaget, Oslo.

Kapittel i bok:

Angel, M.V. 1994. Spatial distribution of marine organisms.
Pp. 59-109 in Edwards, P.J., May, R.M. & Webb, N.R. (eds.)
Large-scale ecology and conservation biology. Blackwell, Oxford.

Fot­noter bør unngås eller begrenses til et minimum.

Illustrasjoner. Fotografier sendes som filer på jpg-format. Unngå å sette tekst i bilde-filene. Dette gjøres best i vår redaksjon. Hvis illustrasjonene ligger i selve selve word­dokumentet, må vi ha dem som egne filer i tillegg. Husk at bildet og bildeteksten skal kunne leses uavhengig av brødteksten. Tegninger og diagrammer må ha tilstrekkelig strektykkelse til å tåle forminskelse. Bokstaver og tegn må ikke være for små. Tegninger og diagrammer kan leveres som pdf- eller EPS-filer eller et annet format som egner seg (ikke jpg).Illustrasjoner fra bøker og artikler, må klareres med fotograf/tegner før trykking. Illustratørens navn og hvor den er hentet fra, må oppgis.

Dobbeltpublisering. Artikler i Biolog skal ikke være publisert tidligere. Det kan gjøres unntak. Diskuter dette i så fall med redaksjonen.

Honorar. Vi kan dessverre ikke betale honorar for bidrag. Vi lager heller ikke særtrykk, men vi sender deg gjerne noen ekstra eksemplarer av bladet med artikkelen din.

Er det noe du lurer på, kan du kontakte BIO på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 22 85 46 26.