KOMMUNIKASJON. Årets BIO-konferanse handler om biologisk kommunikasjon i celler,­ mellom dyr, planter og i menneskets digitale­ liv. 

Program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
09:00 - 09:07   Velkommen
09:07 - 09:15   Åpning
         
        DEL 1: CELLENE 
09:15 - 09:45   Kommunikasjon som metafor i proteinsyntesen
        Gry Oftedal
09:45 - 10:15   Kommunikasjon mellom hjerneceller
        Marte Julie Sætra og Hallvard Heiberg
         
        DEL 2: NATUREN 
 10:15  -  10:45   Kommunikasjon mellom hvaler
        Karl Inne Ugland
 10:45  -  11:15   Kaffe/frukt
11:15 - 11:45   Planter kommmuniserer  også! 
        Charlotte Sletten Bjorå
11:45 - 12:15   Kommunikasjon mellom fugler
        Helene Lampe
12:15 - 12:45   PechaKucha-foredrag
         4 små foredrag
 12:45  -  13:05   Utdeling av Bonnevieprisen
13:05 - 14:05   Lunsj
         
         DEL 3: MENNESKET 
14:05 - 14:35   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
14:35 - 15:05   Hvordan kommuniserte fortidsmennesket?
        Torfinn Ørmen
15:05 - 15:35   Menneskets digitale kommunikasjon
        Morten Goodwin
         
         
         

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

BIO-konferansen 2018 arrangeres av:

BIO   
 Norsk Biologforening (BIO)  

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO.